Kazalo naslova


 
Broj časopisa Naslov
 
Svezak 2, Br. 2 (2013) 51. susret pravnika u Opatiji Sažetak   Untitled   PDF
Tomislav Jaksic, Nina Sirola
 
Svezak 4, Br. 1 (2015) Analiza prakse porotnog suda u Rovinju 1874.-1918. Sažetak   PDF
Dunja Pastović
 
Svezak 5, Br. 2 (2016) Analyses of the request to settle disputes amicably in the Civil Procedure Act Sažetak   PDF
Jadranka Osrečak
 
Svezak 5, Br. 1 (2016) Anticipirano odlučivanje pacijenata Sažetak   PDF
Dijana Hrstić
 
Svezak 4, Br. 1 (2015) Autonomija pravnog poretka Europske unije u postupku pristupanja Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Sažetak   PDF
Stjepan Novak
 
Svezak 4, Br. 2 (2015) Demokratski legitimitet politički neodgovornih upravnih tijela u poredbenom ustavnom pravu Sažetak   PDF
Josip Vučković
 
Svezak 2, Br. 2 (2013) Dopustiva ograničenja slobode kretanja radnika u interpretaciji Suda Europske unije Sažetak   PDF
Stjepan Novak
 
Svezak 1, Br. 1 (2012) Drugačiji modeli prikupljanja poreza u elektroničkoj trgovini Sažetak   PDF
Ivana Bezjak
 
Svezak 3, Br. 1 (2014) ELLN - 6. godišnji pravni seminar: Rad na crno Sažetak   PDF
Iva Čatipović
 
Svezak 1, Br. 1 (2012) Engleska puritanska revolucija u XVII. st. kao odgovor na samovolju kralja i Protektorat kao most od monarhije ka monarhiji Sažetak   PDF
Zrinka Erent-Sunko, Vladimir Radulić
 
Svezak 2, Br. 1 (2013) Feminizacija i stakleni strop u sudačkoj i odvjetničkoj profesiji u Hrvatskoj Sažetak   PDF
Luka Keller
 
Svezak 6, Br. 2 (2017) Financiranje univerzalne usluge širokopojasnog pristupa internetu: Novi izazovi za Hrvatsku Sažetak   PDF
Nikoleta Radionov
 
Svezak 2, Br. 2 (2013) Geneza i značaj prava na osobnu slobodu Sažetak   PDF
Gregori Graovac
 
Svezak 4, Br. 1 (2015) Godišnji seminar o borbi protiv korupcije u Europskoj uniji 2015. - zamrzavanje, oduzimanje i povrat imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom Sažetak   PDF
Marina Gutchy
 
Svezak 4, Br. 3 (2015) Grad Dubrovnik kao jedinica lokalne samouprave Sažetak   PDF
Iva Lopižić
 
Svezak 2, Br. 2 (2013) Harmonizacija propisa iz područja osiguranja i reosiguranja putem pravnog okvira Solvency II Sažetak   PDF
Mladenka Grgic
 
Svezak 6, Br. 1 (2017) Hipoteka na brodu u hrvatskom i poredbenom pravu Sažetak   PDF
Jurica Kvartuč
 
Svezak 5, Br. 2 (2016) In memoriam: Davor Krapac (1947.-2016.) Sažetak
Zlata Đurđević
 
Svezak 2, Br. 2 (2013) Izdvajanje nezakonitih materijalnih dokaza u poredbenom kaznenom postupovnom pravu Sažetak   PDF
Željko Karas, Davor Štrk
 
Svezak 3, Br. 2 (2014) Izgradnja duha razumijevanja, uvažavanja i tolerancije kao pravni i politički zahtjev Sažetak   PDF
Antonija Petričušić
 
Svezak 1, Br. 1 (2012) Izvanredna vijeća u sudovima Kambodže: Kompromisnim rješenjem do pravde? Sažetak   PDF
Marin Bonačić, Dijana Hrstić
 
Svezak 3, Br. 3 (2014) Kaznenopravna zaštita računalnih sustava, programa i podataka Sažetak   PDF
Ivica Kokot
 
Svezak 2, Br. 1 (2013) Knjiga: Presude Europskog suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske u kaznenim predmetima Sažetak   PDF
Marina Crnjak
 
Svezak 1, Br. 1 (2012) Knjiga: Stvarno pravo – posebna pravna uređenja autora Nikola Gavella, Hano Ernst, Vlado Belaj, Jadranko Jug, Saša Nikšić, Igor Gliha, Tatjana Josipović, Nikoleta Radionov, Jasenko Marin, Marko Baretić, Narodne novine, Zagreb, 2011., sv. 3., 838 str Sažetak   PDF
Iva Kuštrak
 
Svezak 2, Br. 1 (2013) Knjiga: Zakon o trgovačkim društvima, Zakon o sudskom registru, Pravilnik o načinu upisa u sudski registar s obrascima Sažetak   PDF
Antun Bilić
 
1 - 25 od 93 stavke/a 1 2 3 4 > >>