Kazalo naslova


 
Broj časopisa Naslov
 
Svezak 2, Br. 2 (2013) 51. susret pravnika u Opatiji Sažetak   Untitled   PDF
Tomislav Jaksic, Nina Sirola
 
Svezak 4, Br. 1 (2015) Analiza prakse porotnog suda u Rovinju 1874.-1918. Sažetak   PDF
Dunja Pastović
 
Svezak 5, Br. 2 (2016) Analyses of the request to settle disputes amicably in the Civil Procedure Act Sažetak   PDF
Jadranka Osrečak
 
Svezak 5, Br. 1 (2016) Anticipirano odlučivanje pacijenata Sažetak   PDF
Dijana Hrstić
 
Svezak 4, Br. 1 (2015) Autonomija pravnog poretka Europske unije u postupku pristupanja Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Sažetak   PDF
Stjepan Novak
 
Svezak 4, Br. 2 (2015) Demokratski legitimitet politički neodgovornih upravnih tijela u poredbenom ustavnom pravu Sažetak   PDF
Josip Vučković
 
Svezak 6, Br. 3 (2017) Djelomična uvjetna osuda i njezina primjena u praksi s prikazom sustava uvjetne osude u novom kaznenom zakonu Sažetak   PDF
Nevena Aljinović
 
Svezak 2, Br. 2 (2013) Dopustiva ograničenja slobode kretanja radnika u interpretaciji Suda Europske unije Sažetak   PDF
Stjepan Novak
 
Svezak 1, Br. 1 (2012) Drugačiji modeli prikupljanja poreza u elektroničkoj trgovini Sažetak   PDF
Ivana Bezjak
 
Svezak 6, Br. 3 (2017) Državne potpore u kontekstu javne nabave Sažetak   PDF
Danijel Stanković
 
Svezak 3, Br. 1 (2014) ELLN - 6. godišnji pravni seminar: Rad na crno Sažetak   PDF
Iva Čatipović
 
Svezak 1, Br. 1 (2012) Engleska puritanska revolucija u XVII. st. kao odgovor na samovolju kralja i Protektorat kao most od monarhije ka monarhiji Sažetak   PDF
Zrinka Erent-Sunko, Vladimir Radulić
 
Svezak 6, Br. 3 (2017) EUROPSKO PRAVO POTROŠAČA PRIKAZ GODIŠNJE KONFERENCIJE EUROPSKE AKADEMIJE 2017. U TRIERU Sažetak   PDF
Jan Torjanac
 
Svezak 2, Br. 1 (2013) Feminizacija i stakleni strop u sudačkoj i odvjetničkoj profesiji u Hrvatskoj Sažetak   PDF
Luka Keller
 
Svezak 6, Br. 2 (2017) Financiranje univerzalne usluge širokopojasnog pristupa internetu: Novi izazovi za Hrvatsku Sažetak   PDF
Nikoleta Radionov
 
Svezak 2, Br. 2 (2013) Geneza i značaj prava na osobnu slobodu Sažetak   PDF
Gregori Graovac
 
Svezak 4, Br. 1 (2015) Godišnji seminar o borbi protiv korupcije u Europskoj uniji 2015. - zamrzavanje, oduzimanje i povrat imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom Sažetak   PDF
Marina Gutchy
 
Svezak 4, Br. 3 (2015) Grad Dubrovnik kao jedinica lokalne samouprave Sažetak   PDF
Iva Lopižić
 
Svezak 2, Br. 2 (2013) Harmonizacija propisa iz područja osiguranja i reosiguranja putem pravnog okvira Solvency II Sažetak   PDF
Mladenka Grgic
 
Svezak 6, Br. 1 (2017) Hipoteka na brodu u hrvatskom i poredbenom pravu Sažetak   PDF
Jurica Kvartuč
 
Svezak 5, Br. 2 (2016) In memoriam: Davor Krapac (1947.-2016.) Sažetak
Zlata Đurđević
 
Svezak 2, Br. 2 (2013) Izdvajanje nezakonitih materijalnih dokaza u poredbenom kaznenom postupovnom pravu Sažetak   PDF
Željko Karas, Davor Štrk
 
Svezak 3, Br. 2 (2014) Izgradnja duha razumijevanja, uvažavanja i tolerancije kao pravni i politički zahtjev Sažetak   PDF
Antonija Petričušić
 
Svezak 1, Br. 1 (2012) Izvanredna vijeća u sudovima Kambodže: Kompromisnim rješenjem do pravde? Sažetak   PDF
Marin Bonačić, Dijana Hrstić
 
Svezak 3, Br. 3 (2014) Kaznenopravna zaštita računalnih sustava, programa i podataka Sažetak   PDF
Ivica Kokot
 
1 - 25 od 98 stavke/a 1 2 3 4 > >>