Kazalo naslova


 
Broj časopisa Naslov
 
Svezak 2, Br. 2 (2013) 51. susret pravnika u Opatiji Sažetak   Untitled   PDF
Tomislav Jaksic, Nina Sirola
 
Svezak 7, Br. 3 (2018) A Cross Border Study of Freezing Orders and Provisional Measures. Does Mareva Rule the Waves? Sažetak   PDF
Marko Bratkovic
 
Svezak 4, Br. 1 (2015) Analiza prakse porotnog suda u Rovinju 1874.-1918. Sažetak   PDF
Dunja Pastović
 
Svezak 5, Br. 2 (2016) Analyses of the request to settle disputes amicably in the Civil Procedure Act Sažetak   PDF
Jadranka Osrečak
 
Svezak 5, Br. 1 (2016) Anticipirano odlučivanje pacijenata Sažetak   PDF
Dijana Hrstić
 
Svezak 4, Br. 1 (2015) Autonomija pravnog poretka Europske unije u postupku pristupanja Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Sažetak   PDF
Stjepan Novak
 
Svezak 7, Br. 3 (2018) Briandov plan: Prvi pokušaj stvaranja Europske unije (1929.-1932.) Sažetak   PDF
Zrinka Erent-Sunko, Miran Marelja, Ivan Obadić
 
Svezak 8, Br. 2 (2019) CHARLES HABIB MALIK AND REFLECTIONS OF LEBANESE MULTI RELIGIOUS LANDSCAPE Detalji   PDF (English)
Vanja-Ivan Savić
 
Svezak 9, Br. 3 (2020) Commercial Suborbital Flights - Air or Space Law? Sažetak   PDF (English)
Iva Savić, Nika Petić
 
Svezak 4, Br. 2 (2015) Demokratski legitimitet politički neodgovornih upravnih tijela u poredbenom ustavnom pravu Sažetak   PDF
Josip Vučković
 
Svezak 10, Br. 1 (2021) Direktiva (EU) 2019/1152 o transparetnim i predvidivim radnim uvjetima u Europskoj Uniji – univerzalna zaštita za sve postojeće i buduće oblike zapošljavanja Sažetak   PDF
Karla Kotulovski
 
Svezak 6, Br. 3 (2017) Djelomična uvjetna osuda i njezina primjena u praksi s prikazom sustava uvjetne osude u novom kaznenom zakonu Sažetak   PDF
Nevena Aljinović
 
Svezak 2, Br. 2 (2013) Dopustiva ograničenja slobode kretanja radnika u interpretaciji Suda Europske unije Sažetak   PDF
Stjepan Novak
 
Svezak 1, Br. 1 (2012) Drugačiji modeli prikupljanja poreza u elektroničkoj trgovini Sažetak   PDF
Ivana Bezjak
 
Svezak 7, Br. 3 (2018) DRŽAVNE POTPORE OBITELJIMA S DJECOM: PRIKAZ ODABRANIH NOVČANIH POTPORA I USPOREDBA HRVATSKE I NEKIH EUROPSKIH ZEMALJA Sažetak   PDF
Blaženka Pavliček Budimir
 
Svezak 6, Br. 3 (2017) Državne potpore u kontekstu javne nabave Sažetak   PDF
Danijel Stanković
 
Svezak 10, Br. 2 (2021) Državno odvjetništvo kao izdavatelj europskog istražnog naloga nakon presude Suda Europske unije u predmetu C-584/19 Sažetak   PDF
Elizabeta Ivičević Karas, Marin Bonačić
 
Svezak 3, Br. 1 (2014) ELLN - 6. godišnji pravni seminar: Rad na crno Sažetak   PDF
Iva Čatipović
 
Svezak 7, Br. 1 (2018) Energetska unija i sigurnost opskrbe prirodnim plinom Sažetak   PDF   PDF
Orsat Miljenić
 
Svezak 1, Br. 1 (2012) Engleska puritanska revolucija u XVII. st. kao odgovor na samovolju kralja i Protektorat kao most od monarhije ka monarhiji Sažetak   PDF
Zrinka Erent-Sunko, Vladimir Radulić
 
Svezak 7, Br. 2 (2018) Establishment of the Judicial Media Council of Macedonia as a Tool for Enhancing Judicial Transparency and Review of the Formalization of Cooperation between Judges and Journalists Sažetak   PDF (English)
Andrej Bozhinovski
 
Svezak 6, Br. 3 (2017) EUROPSKO PRAVO POTROŠAČA PRIKAZ GODIŠNJE KONFERENCIJE EUROPSKE AKADEMIJE 2017. U TRIERU Sažetak   PDF
Jan Torjanac
 
Svezak 2, Br. 1 (2013) Feminizacija i stakleni strop u sudačkoj i odvjetničkoj profesiji u Hrvatskoj Sažetak   PDF
Luka Keller
 
Svezak 6, Br. 2 (2017) Financiranje univerzalne usluge širokopojasnog pristupa internetu: Novi izazovi za Hrvatsku Sažetak   PDF
Nikoleta Radionov
 
Svezak 2, Br. 2 (2013) Geneza i značaj prava na osobnu slobodu Sažetak   PDF
Gregori Graovac
 
1 - 25 od 166 stavke/a 1 2 3 4 5 6 7 > >>