Autonomija pravnog poretka Europske unije u postupku pristupanja Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda

Stjepan Novak

Sažetak


Dana 18. 12. 2014., Sud Europske unije donio je negativno mišljenje 2/13 o Sporazumu o pristupanju Europske unije Konvenciji između ostalog i zbog toga što Sporazum može utjecati na posebne značajke i autonomiju prava Unije. Isto je, pogotovo s obzirom na spomenuti razlog, bilo prilično iznenađujuće, s obzirom da je Nacrt sporazuma o pristupanju Europske unije Konvenciji što će se u ovom radu nastojati prikazati, uvelike vodio računa o zahtjevima zaštite autonomije pravnog poretka Europske unije, čak u tolikoj mjeri da je Europskoj uniji, u konvencijskom sustavu, dan položaj koji je čini „prvom među jednakima“ odnosno posebnom privilegiranom visokom ugovornom strankom.


Ključne riječi


Europska unija, Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, Europski sud za ljudska prava, zaštita ljudskih prava, Nacrt sporazuma o pristupanju Europske unije Europskoj konvenciji o ljudskim pravima, mehanizam suodgovornosti

Puni tekst:

PDF