Kazalo naslova


 
Broj časopisa Naslov
 
Svezak 1, Br. 1 (2012) Savjetovanje: Novine u pravnom uređenju nekretnina, s posebnim osvrtom na građevinsko, turističko i poljoprivredno zemljište, na pomorsko i vodno dobro te javne ceste Sažetak   PDF
Ivana Kanceljak
 
Svezak 3, Br. 2 (2014) Sportski ugovori maloljetnika Sažetak   PDF
Marko Hrabar
 
Svezak 6, Br. 3 (2017) Svrhovitost privremenih mjera u trgovačkim sporovima Sažetak   PDF
Ivana Mandić, Vedrana Švedl Blažeka
 
Svezak 4, Br. 2 (2015) Tehnički pregledi vozila iz perspektive pravila o tržišnom natjecanju Sažetak   PDF   PDF
Igor Bošković
 
Svezak 4, Br. 2 (2015) Temeljne odrednice kriminalističkih postupanja u vezi sa sadržajem spolnog iskorištavanja djece na računalnom sustavu ili mreži u Republici Hrvatskoj Sažetak   PDF
Ivica Kokot
 
Svezak 6, Br. 3 (2017) The Principle of Subsidiarity in the European Union: A ‘Gobbledygook’ Entrapped between the Justiciability and Political Scrutiny Sažetak   PDF (English)
Davor Petrić
 
Svezak 2, Br. 2 (2013) Trendovi i pokretači u poreznoj politici Sažetak   PDF
Nevia Čičin Šain
 
Svezak 1, Br. 1 (2012) Tumačenje Zakona o ništetnosti određenih pravnih akata pravosudnih tijela bivše JNA, bivše SFRJ i Republike Srbije Sažetak   PDF
Zlata Đurđević
 
Svezak 5, Br. 3 (2016) Ugovor o stabilnosti, usklađivanju i upravljanju u ekonomskoj i monetarnoj uniji Sažetak   PDF
Luka Grubišić
 
Svezak 7, Br. 1 (2018) Uloga postupka javne nabave u financiranju usluga od općeg gospodarskog interesa Sažetak   PDF
Danijel Stanković
 
Svezak 4, Br. 2 (2015) Upravni kapacitet hrvatskih ministarstava: između profesionalizacije i politizacije Sažetak   PDF
Teo Giljević
 
Svezak 5, Br. 1 (2016) Upravno područje unutarnjih poslova u Republici Hrvatskoj Sažetak   PDF
Dalibor Franulović
 
Svezak 5, Br. 2 (2016) Ustavne granice delegacije normativnih ovlasti neovisnim upravnim tijelima Sažetak   PDF
Josip Vučković
 
Svezak 1, Br. 1 (2012) Uvodna riječ Sažetak   PDF
Zlata Đurđević
 
Svezak 2, Br. 1 (2013) Uvodna riječ Sažetak   PDF
Zlata Đurđević
 
Svezak 2, Br. 2 (2013) Uvodna riječ Sažetak   PDF
Zlata Đurđević
 
Svezak 3, Br. 1 (2014) Uvodna riječ Sažetak   PDF
Zlata Đurđević
 
Svezak 3, Br. 2 (2014) Uvodna riječ Sažetak   PDF
Zlata Đurđević
 
Svezak 3, Br. 3 (2014) Uvodna riječ Sažetak   PDF
Zlata Đurđević
 
Svezak 4, Br. 1 (2015) Uvodna riječ Sažetak   PDF
Zlata Đurđević
 
Svezak 4, Br. 2 (2015) Uvodna riječ Sažetak   PDF (English)
Zlata Đurđević
 
Svezak 4, Br. 3 (2015) Uvodna riječ Sažetak   PDF
Zlata Đurđević
 
Svezak 5, Br. 1 (2016) Uvodna riječ Sažetak   PDF
Zlata Đurđević
 
Svezak 5, Br. 3 (2016) Uvodna riječ Sažetak   PDF
Zlata Đurđević
 
Svezak 6, Br. 2 (2017) Uvodna riječ Sažetak   PDF
Zlata Đurđević
 
76 - 100 od 103 stavke/a << < 1 2 3 4 5 > >>