Kazalo naslova


 
Broj časopisa Naslov
 
Svezak 4, Br. 2 (2015) Temeljne odrednice kriminalističkih postupanja u vezi sa sadržajem spolnog iskorištavanja djece na računalnom sustavu ili mreži u Republici Hrvatskoj Sažetak   PDF
Ivica Kokot
 
Svezak 6, Br. 3 (2017) The Principle of Subsidiarity in the European Union: A ‘Gobbledygook’ Entrapped between the Justiciability and Political Scrutiny Sažetak   PDF (English)
Davor Petrić
 
Svezak 2, Br. 2 (2013) Trendovi i pokretači u poreznoj politici Sažetak   PDF
Nevia Čičin Šain
 
Svezak 1, Br. 1 (2012) Tumačenje Zakona o ništetnosti određenih pravnih akata pravosudnih tijela bivše JNA, bivše SFRJ i Republike Srbije Sažetak   PDF
Zlata Đurđević
 
Svezak 5, Br. 3 (2016) Ugovor o stabilnosti, usklađivanju i upravljanju u ekonomskoj i monetarnoj uniji Sažetak   PDF
Luka Grubišić
 
Svezak 4, Br. 2 (2015) Upravni kapacitet hrvatskih ministarstava: između profesionalizacije i politizacije Sažetak   PDF
Teo Giljević
 
Svezak 5, Br. 1 (2016) Upravno područje unutarnjih poslova u Republici Hrvatskoj Sažetak   PDF
Dalibor Franulović
 
Svezak 5, Br. 2 (2016) Ustavne granice delegacije normativnih ovlasti neovisnim upravnim tijelima Sažetak   PDF
Josip Vučković
 
Svezak 1, Br. 1 (2012) Uvodna riječ Sažetak   PDF
Zlata Đurđević
 
Svezak 2, Br. 1 (2013) Uvodna riječ Sažetak   PDF
Zlata Đurđević
 
Svezak 2, Br. 2 (2013) Uvodna riječ Sažetak   PDF
Zlata Đurđević
 
Svezak 3, Br. 1 (2014) Uvodna riječ Sažetak   PDF
Zlata Đurđević
 
Svezak 3, Br. 2 (2014) Uvodna riječ Sažetak   PDF
Zlata Đurđević
 
Svezak 3, Br. 3 (2014) Uvodna riječ Sažetak   PDF
Zlata Đurđević
 
Svezak 4, Br. 1 (2015) Uvodna riječ Sažetak   PDF
Zlata Đurđević
 
Svezak 4, Br. 2 (2015) Uvodna riječ Sažetak   PDF (English)
Zlata Đurđević
 
Svezak 4, Br. 3 (2015) Uvodna riječ Sažetak   PDF
Zlata Đurđević
 
Svezak 5, Br. 1 (2016) Uvodna riječ Sažetak   PDF
Zlata Đurđević
 
Svezak 5, Br. 3 (2016) Uvodna riječ Sažetak   PDF
Zlata Đurđević
 
Svezak 6, Br. 2 (2017) Uvodna riječ Sažetak   PDF
Zlata Đurđević
 
Svezak 6, Br. 1 (2017) Uvodna riječ: Kriza vladavine prava u Europskoj uniji u 2010-ima Sažetak   PDF
Zlata Đurđević
 
Svezak 2, Br. 1 (2013) Uvodno o sankcijama Europske unije Sažetak   PDF
Stjepan Novak
 
Svezak 3, Br. 1 (2014) Zahtjevi europskog zakonodavca glede uspostave ključnih funkcija u sektoru osiguranja s posebnim osvrtom na "funkciju praćenja usklađenosti" Sažetak   PDF
Mladenka Grgić
 
76 - 98 od 98 stavke/a << < 1 2 3 4