Kazalo naslova


 
Broj časopisa Naslov
 
Svezak 6, Br. 1 (2017) Komentar na reakciju prof. dr. sc. Dubravke Hrabar Sažetak   PDF
Ivana Radačić
 
Svezak 4, Br. 3 (2015) Konferencija "Poučavanje prava Europske unije" Sažetak   PDF (English)
Nika Bačić Selanec
 
Svezak 1, Br. 1 (2012) Konferencija: Law and Politics of Transnational Justice: The Past, Present and Future of International Criminal Justice, IUC, Dubrovnik, 25. do 31. ožujka 2012 Sažetak   PDF
Marin Vipauc
 
Svezak 4, Br. 3 (2015) Konzuli i konzularna služba Dubronika (komune) i Dubrovačke Republike u balkanskom zaleđu (XII.-XV. st.). Sažetak   PDF
Gordana Venier
 
Svezak 4, Br. 2 (2015) MEĐUNARODNA KONFERENCIJA „RADNI ODNOSI – RAZVOJ I IZAZOVI“ Sažetak   PDF
Iva Bjelinski Radić
 
Svezak 4, Br. 1 (2015) Međunarodna konferencija "Decentralisation Policies: Reshuffling the Scene" Sažetak   PDF
Iva Lopižić
 
Svezak 5, Br. 1 (2016) Međunarodna konferencija "Jačanje prekogranične suradnje tijela kaznenog progona s ciljem smanjenja ponude opojnih droga" Sažetak   PDF
Zoran Burić
 
Svezak 6, Br. 2 (2017) MEĐUNARODNO PRAVO I IZAZOVI ODRŽIVOG RAZVOJA: KLIMATSKE PROMJENE, DRŽAVE KOJE TONU I MIGRACIJE Sažetak   PDF
Zrinka Salaj
 
Svezak 6, Br. 1 (2017) Međunarodnopravne implikacije masovnog nadzora elektroničkih komunikacija u kontekstu ljudskih prava, s posebnim osvrtom na sigurnosno-obavještajni sustav u Republici Hrvatskoj Sažetak   PDF
Zrinka Salaj
 
Svezak 6, Br. 2 (2017) Multidisciplinarna trgovačka društva odvjetnika i pripadnika drugih slobodnih profesija – komparativna analiza Francuske, Ujedinjenog Kraljevstva, Španjolske, Njemačke i Italije Sažetak   PDF
Mirna Vlahović
 
Svezak 3, Br. 1 (2014) Načelo komplementarnosti u praksi Međunarodnog kaznenog suda Sažetak   PDF (English)
Marijana Konforta, Maja Munivrana Vajda
 
Svezak 6, Br. 1 (2017) Načelo povjerenja u zemljišne knjige u Bosni i Hercegovini Sažetak   PDF
Adis Abdić
 
Svezak 5, Br. 2 (2016) Notifikacija kao element cesije tražbine Sažetak   PDF
Romana Matanovac Vučković, Matej Trkanjec
 
Svezak 3, Br. 1 (2014) Novine u sustavu upravnosudske zaštite od pojedinačnih akata HAKOM-a Sažetak   PDF
Marko Turudić
 
Svezak 4, Br. 3 (2015) Novo uređenje komasacije poljoprivrednog zemljišta u Hrvatskoj Sažetak   PDF
Ivan Malenica
 
Svezak 5, Br. 3 (2016) Obilježavanje svjetskog dana bioetike Sažetak   PDF
Domagoj Dananić, Stjepan Šikoronja, Ivana Živković
 
Svezak 3, Br. 3 (2014) Observing the Question of Secession in the Wake of Recent Events in Kosovo, Abkhazia, South Ossetia and Crimea Sažetak   PDF (English)
Adam Šućur
 
Svezak 2, Br. 1 (2013) Obveza izvršenja konačnih presuda Europskog suda za ljudska prava - u povodu odluke i rješenja Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III/3304/2011 od 23. siječnja 2013 Sažetak   PDF
Zoran Burić
 
Svezak 5, Br. 3 (2016) Odgovornost za smrt i tjelesne ozljede putnika u kružnom putovanju (cruising) Sažetak   PDF
Iva Atlija
 
Svezak 1, Br. 1 (2012) Odnos međunarodnoga i europskoga pravnog okvira za suzbijanje terorizma Sažetak   PDF
Žana Pedić
 
Svezak 3, Br. 3 (2014) Okrugli stol 'Unapređenje obrazovanja za javnu upravu: problemi, pretpostavke i perspektive' Sažetak   PDF
Iva Lopižić
 
Svezak 5, Br. 3 (2016) Opće uređenje stranačkog izbora mjerodavnog prava prema Uredbi (EZ) 593/2008 o pravu mjerodavnom za ugovorne obveze ("Rim I") Sažetak   PDF
Davor Babić
 
Svezak 3, Br. 2 (2014) Osiguranje neovisnosti pravosuđa kroz institut imenovanja sudaca Sažetak   PDF
Katarina Knol Radoja
 
Svezak 6, Br. 1 (2017) Osvrt na Talinski priručnik o međunarodnom pravu primjenjivom na kibernetičko ratovanje Sažetak   PDF
Ratimir Prpić
 
Svezak 3, Br. 3 (2014) Ovrha na vozilima Sažetak   PDF
Igor Bošković
 
26 - 50 od 93 stavke/a << < 1 2 3 4 > >>