Kazalo naslova


 
Broj časopisa Naslov
 
Svezak 3, Br. 3 (2014) Kaznenopravna zaštita računalnih sustava, programa i podataka Sažetak   PDF
Ivica Kokot
 
Svezak 2, Br. 1 (2013) Knjiga: Presude Europskog suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske u kaznenim predmetima Sažetak   PDF
Marina Crnjak
 
Svezak 1, Br. 1 (2012) Knjiga: Stvarno pravo – posebna pravna uređenja autora Nikola Gavella, Hano Ernst, Vlado Belaj, Jadranko Jug, Saša Nikšić, Igor Gliha, Tatjana Josipović, Nikoleta Radionov, Jasenko Marin, Marko Baretić, Narodne novine, Zagreb, 2011., sv. 3., 838 str Sažetak   PDF
Iva Kuštrak
 
Svezak 2, Br. 1 (2013) Knjiga: Zakon o trgovačkim društvima, Zakon o sudskom registru, Pravilnik o načinu upisa u sudski registar s obrascima Sažetak   PDF
Antun Bilić
 
Svezak 6, Br. 1 (2017) Komentar na reakciju prof. dr. sc. Dubravke Hrabar Sažetak   PDF
Ivana Radačić
 
Svezak 4, Br. 3 (2015) Konferencija "Poučavanje prava Europske unije" Sažetak   PDF (English)
Nika Bačić Selanec
 
Svezak 1, Br. 1 (2012) Konferencija: Law and Politics of Transnational Justice: The Past, Present and Future of International Criminal Justice, IUC, Dubrovnik, 25. do 31. ožujka 2012 Sažetak   PDF
Marin Vipauc
 
Svezak 4, Br. 3 (2015) Konzuli i konzularna služba Dubronika (komune) i Dubrovačke Republike u balkanskom zaleđu (XII.-XV. st.). Sažetak   PDF
Gordana Venier
 
Svezak 4, Br. 2 (2015) MEĐUNARODNA KONFERENCIJA „RADNI ODNOSI – RAZVOJ I IZAZOVI“ Sažetak   PDF
Iva Bjelinski Radić
 
Svezak 4, Br. 1 (2015) Međunarodna konferencija "Decentralisation Policies: Reshuffling the Scene" Sažetak   PDF
Iva Lopižić
 
Svezak 5, Br. 1 (2016) Međunarodna konferencija "Jačanje prekogranične suradnje tijela kaznenog progona s ciljem smanjenja ponude opojnih droga" Sažetak   PDF
Zoran Burić
 
Svezak 7, Br. 1 (2018) Međunarodna konferencija: Jurisprudence in Central and Eastern Europe, Work in Progress 2018, Pravni fakultet u Zagrebu, 13.-14. rujna 2018. Sažetak   PDF
Svan Relac
 
Svezak 6, Br. 2 (2017) MEĐUNARODNO PRAVO I IZAZOVI ODRŽIVOG RAZVOJA: KLIMATSKE PROMJENE, DRŽAVE KOJE TONU I MIGRACIJE Sažetak   PDF
Zrinka Salaj
 
Svezak 6, Br. 1 (2017) Međunarodnopravne implikacije masovnog nadzora elektroničkih komunikacija u kontekstu ljudskih prava, s posebnim osvrtom na sigurnosno-obavještajni sustav u Republici Hrvatskoj Sažetak   PDF
Zrinka Salaj
 
Svezak 6, Br. 2 (2017) Multidisciplinarna trgovačka društva odvjetnika i pripadnika drugih slobodnih profesija – komparativna analiza Francuske, Ujedinjenog Kraljevstva, Španjolske, Njemačke i Italije Sažetak   PDF
Mirna Vlahović
 
Svezak 3, Br. 1 (2014) Načelo komplementarnosti u praksi Međunarodnog kaznenog suda Sažetak   PDF (English)
Marijana Konforta, Maja Munivrana Vajda
 
Svezak 6, Br. 1 (2017) Načelo povjerenja u zemljišne knjige u Bosni i Hercegovini Sažetak   PDF
Adis Abdić
 
Svezak 5, Br. 2 (2016) Notifikacija kao element cesije tražbine Sažetak   PDF
Romana Matanovac Vučković, Matej Trkanjec
 
Svezak 3, Br. 1 (2014) Novine u sustavu upravnosudske zaštite od pojedinačnih akata HAKOM-a Sažetak   PDF
Marko Turudić
 
Svezak 4, Br. 3 (2015) Novo uređenje komasacije poljoprivrednog zemljišta u Hrvatskoj Sažetak   PDF
Ivan Malenica
 
Svezak 5, Br. 3 (2016) Obilježavanje svjetskog dana bioetike Sažetak   PDF
Domagoj Dananić, Stjepan Šikoronja, Ivana Živković
 
Svezak 3, Br. 3 (2014) Observing the Question of Secession in the Wake of Recent Events in Kosovo, Abkhazia, South Ossetia and Crimea Sažetak   PDF (English)
Adam Šućur
 
Svezak 2, Br. 1 (2013) Obveza izvršenja konačnih presuda Europskog suda za ljudska prava - u povodu odluke i rješenja Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III/3304/2011 od 23. siječnja 2013 Sažetak   PDF
Zoran Burić
 
Svezak 5, Br. 3 (2016) Odgovornost za smrt i tjelesne ozljede putnika u kružnom putovanju (cruising) Sažetak   PDF
Iva Atlija
 
Svezak 1, Br. 1 (2012) Odnos međunarodnoga i europskoga pravnog okvira za suzbijanje terorizma Sažetak   PDF
Žana Pedić
 
26 - 50 od 103 stavke/a << < 1 2 3 4 5 > >>