Kazalo naslova


 
Broj časopisa Naslov
 
Svezak 5, Br. 2 (2016) In memoriam: Davor Krapac (1947.-2016.) Sažetak
Zlata Đurđević
 
Svezak 7, Br. 2 (2018) IZAZIVANJE PROMETNE NESREĆE U CESTOVNOM PROMETU Sažetak   PDF
Nevena Aljinović
 
Svezak 7, Br. 3 (2018) Izazovi radnog i socijalnog prava u svjetlu digitalizacije rada Sažetak   PDF
Iva Bjelinski Radić
 
Svezak 2, Br. 2 (2013) Izdvajanje nezakonitih materijalnih dokaza u poredbenom kaznenom postupovnom pravu Sažetak   PDF
Željko Karas, Davor Štrk
 
Svezak 3, Br. 2 (2014) Izgradnja duha razumijevanja, uvažavanja i tolerancije kao pravni i politički zahtjev Sažetak   PDF
Antonija Petričušić
 
Svezak 1, Br. 1 (2012) Izvanredna vijeća u sudovima Kambodže: Kompromisnim rješenjem do pravde? Sažetak   PDF
Marin Bonačić, Dijana Hrstić
 
Svezak 3, Br. 3 (2014) Kaznenopravna zaštita računalnih sustava, programa i podataka Sažetak   PDF
Ivica Kokot
 
Svezak 2, Br. 1 (2013) Knjiga: Presude Europskog suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske u kaznenim predmetima Sažetak   PDF
Marina Crnjak
 
Svezak 1, Br. 1 (2012) Knjiga: Stvarno pravo – posebna pravna uređenja autora Nikola Gavella, Hano Ernst, Vlado Belaj, Jadranko Jug, Saša Nikšić, Igor Gliha, Tatjana Josipović, Nikoleta Radionov, Jasenko Marin, Marko Baretić, Narodne novine, Zagreb, 2011., sv. 3., 838 str Sažetak   PDF
Iva Kuštrak
 
Svezak 2, Br. 1 (2013) Knjiga: Zakon o trgovačkim društvima, Zakon o sudskom registru, Pravilnik o načinu upisa u sudski registar s obrascima Sažetak   PDF
Antun Bilić
 
Svezak 6, Br. 1 (2017) Komentar na reakciju prof. dr. sc. Dubravke Hrabar Sažetak   PDF
Ivana Radačić
 
Svezak 4, Br. 3 (2015) Konferencija "Poučavanje prava Europske unije" Sažetak   PDF (English)
Nika Bačić Selanec
 
Svezak 1, Br. 1 (2012) Konferencija: Law and Politics of Transnational Justice: The Past, Present and Future of International Criminal Justice, IUC, Dubrovnik, 25. do 31. ožujka 2012 Sažetak   PDF
Marin Vipauc
 
Svezak 4, Br. 3 (2015) Konzuli i konzularna služba Dubronika (komune) i Dubrovačke Republike u balkanskom zaleđu (XII.-XV. st.). Sažetak   PDF
Gordana Venier
 
Svezak 4, Br. 2 (2015) MEĐUNARODNA KONFERENCIJA „RADNI ODNOSI – RAZVOJ I IZAZOVI“ Sažetak   PDF
Iva Bjelinski Radić
 
Svezak 4, Br. 1 (2015) Međunarodna konferencija "Decentralisation Policies: Reshuffling the Scene" Sažetak   PDF
Iva Lopižić
 
Svezak 5, Br. 1 (2016) Međunarodna konferencija "Jačanje prekogranične suradnje tijela kaznenog progona s ciljem smanjenja ponude opojnih droga" Sažetak   PDF
Zoran Burić
 
Svezak 7, Br. 1 (2018) Međunarodna konferencija: Jurisprudence in Central and Eastern Europe, Work in Progress 2018, Pravni fakultet u Zagrebu, 13.-14. rujna 2018. Sažetak   PDF
Svan Relac
 
Svezak 6, Br. 2 (2017) MEĐUNARODNO PRAVO I IZAZOVI ODRŽIVOG RAZVOJA: KLIMATSKE PROMJENE, DRŽAVE KOJE TONU I MIGRACIJE Sažetak   PDF
Zrinka Salaj
 
Svezak 6, Br. 1 (2017) Međunarodnopravne implikacije masovnog nadzora elektroničkih komunikacija u kontekstu ljudskih prava, s posebnim osvrtom na sigurnosno-obavještajni sustav u Republici Hrvatskoj Sažetak   PDF
Zrinka Salaj
 
Svezak 6, Br. 2 (2017) Multidisciplinarna trgovačka društva odvjetnika i pripadnika drugih slobodnih profesija – komparativna analiza Francuske, Ujedinjenog Kraljevstva, Španjolske, Njemačke i Italije Sažetak   PDF
Mirna Vlahović
 
Svezak 3, Br. 1 (2014) Načelo komplementarnosti u praksi Međunarodnog kaznenog suda Sažetak   PDF (English)
Marijana Konforta, Maja Munivrana Vajda
 
Svezak 6, Br. 1 (2017) Načelo povjerenja u zemljišne knjige u Bosni i Hercegovini Sažetak   PDF
Adis Abdić
 
Svezak 5, Br. 2 (2016) Notifikacija kao element cesije tražbine Sažetak   PDF
Romana Matanovac Vučković, Matej Trkanjec
 
Svezak 3, Br. 1 (2014) Novine u sustavu upravnosudske zaštite od pojedinačnih akata HAKOM-a Sažetak   PDF
Marko Turudić
 
26 - 50 od 114 stavke/a << < 1 2 3 4 5 > >>