Izazovi radnog i socijalnog prava u svjetlu digitalizacije rada

Iva Bjelinski Radić

Sažetak


Digitalnu revoluciju karakterizira raširena upotreba digitalnih tehnologija u različitim aspektima ljudskog djelovanja, pri čemu ona sa sobom donosi dubinsku transformaciju društva u gospodarskom, socijalnom te političkom smislu. U ovom radu problematiziraju se prilike i rizici koje novi trendovi predstavljaju za svijet rada.

Autorica uvodno daje opis stanja i temeljnih pojmova koji se vezuju uz digitalnu ekonomiju. U drugom dijelu rada autorica nudi vlastitu klasifikaciju utjecaja procesa digitalizacije na svijet rada. Potom razmatra utjecaj digitalizacije na tržište rada, pri čemu je naglasak stavljen na nekoliko najznačajnijih makroekonomskih trendova koji zahvaćaju moderno tržište rada. U četvrtom poglavlju autorica analizira ključne promjene koje zahvaćaju sferu radnih odnosa, pokušavajući identificirati glavna (radno)pravna pitanja koja nastaju kao posljedica digitalizacije. Analiza je pritom prvo usmjerena na individualne radne odnose te su izdvojeni ključni izazovi u uređenju pravnih odnosa između poslodavaca i radnika nastali kao posljedica digitalizacije. Potom se prikazuje koja pitanja i probleme digitalizacija otvara u sferi kolektivnih radnih odnosa. U petom poglavlju dan je kratki osvrt na utjecaj digitalizacije na sustave socijalne sigurnosti.

Naposlijetku, autorica iznosi zaključna razmatranja te ukazuje na potrebu preispitivanja prikladnosti postojeće pravne regulative te njene prilagodbe novoj društvenoj realnosti koju karakterizira promjena koncepta rada nastala pod utjecajem digitalizacije.


Ključne riječi


digitalizacija; ICT mobilni rad; rad preko digitalnih platformi; postojanje radnog odnosa; radno vrijeme

Puni tekst:

PDF