IZAZIVANJE PROMETNE NESREĆE U CESTOVNOM PROMETU

Nevena Aljinović

Sažetak


U ovom radu proveden je presjek normativnog uređenja kaznenog djela izazivanja prometne nesreće od osamostaljenja RH do danas s naglaskom na izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu sa smrtnim ishodom popraćen statističkim supstratom državnog zavoda za statistiku i relevantnom sudskom praksom. Novim zakonodavnim uređenjem materija kaznenih djela protiv sigurnosti prometa  uređena je na jedinstven i cjelovit način, u jedinstvenoj glavi kaznenog zakona s evidentnim pojednostavljenjem, redukcijom i svojevrsnom dekriminalizacijom. Dilema rekognicije i razgraničenja neizravne namjere i svjesnog nehaja u domeni ugrožavanja sigurnosti cestovnog prometa, bila je i ostala najveći kamen spoticanja, ali opravdano zadržana, unatoč nedosljednom provođenju u praksi i zakonodavnoj proturječnosti komparativnih zakonodavstava. Upravo na toj dilemi leži sukus istraživanja proveden na Općinskom sudu u Splitu s podrednim vrednovanjem okolnosti važnih prilikom odmjeravanja kazne.

 


Ključne riječi


izazivanje prometne nesreće, prouzročenje smrti, sudska praksa, neizravna namjera, svjesni nehaj, olakotne okolnosti, otegotne okolnosti

Puni tekst:

PDF