Knjiga: Zakon o trgovačkim društvima, Zakon o sudskom registru, Pravilnik o načinu upisa u sudski registar s obrascima

Antun Bilić

Sažetak


U prikazu se izlaže najnovije izdanje zbrike zakona s područja trgovačkog prava i prava društava autora akademika Jakše Barbića usklađeno sa zadnjim izmjenama i dopunama te odgovarajućim europskim pravom društava.

Ključne riječi


zakon o trgovačkim društvima, zakon o sudskom registru, europsko pravo društava

Puni tekst:

PDF