GLOBALNI MEĐUNARODNOPRAVNI OKVIR ZAŠTITE DJECE BEZ PRATNJE

Anica Čulo Margaletić

Sažetak


U radu će se prikazati najvažniji međunarodni dokumenti usvojeni na globalnoj razini koji su relevantni za pravni položaj i zaštitu osobito osjetljive i ranjive skupine djece koja se nađu u posebno opasnoj situaciji da su sama, odvojena od roditelja odnosno obitelji obično na teritoriju druge države koju nazivamo djeca bez pratnje. Zbog osobite ugroženosti ove skupine djece sve se više pažnje na globalnoj i nacionalnoj razini posvećuje toj djeci jer su posebice izložena različitim negativnim okolnostima te posljedično kršenjima njihovih prava. Problem osiguravanja adekvatne skrbi i zaštite djece bez pratnje predstavlja veliki izazov kako za nacionalna zakonodavstva tako i za praksu provedbe već usvojenih pravnih pravila kako na domaćoj tako i na međunarodnoj razini, a koja uređuju u određenom području način postupanja nadležnih tijela u zaštiti djece bez pratnje. Stoga će se analizom navedenih globalnih međunarodnih instrumenata izdvojiti temeljna načela i općeprihvaćeni globalni standardi zaštite dosljedna primjena kojih bi trebala osnažiti pravni položaj i učinkovito ostvarivanje zajamčenih prava djece bez pratnje.


Puni tekst:

PDF