Harmonizacija propisa iz područja osiguranja i reosiguranja putem pravnog okvira Solvency II

Mladenka Grgic

Sažetak


U radu se prikazuje i analizira harmonizacijski doseg novog pravnog okvira koji je predviđen za područje osiguranja i reosiguranja u Europskoj uniji. Osnovni mu je cilj uklanjanje ili smanjenje pravnih razlika između nacionalnih prava pojedinih država članica, koje i dalje postoje. Postupkom implementacije novoga pravnog okvira Solventnost II u nacionalna zakonodavstva država članica uporno se zahtijeva stvaranje jedinstvenih propisa u području obavljanja djelatnosti osiguranja i reosiguranja na jedinstvenom tržištu osiguranja Europske unije s osnovnim ciljem da se uklone najveće i najozbiljnije razlike između nacionalnih prava pojedinih država članica, koje i dalje postoje.

Temeljna zadaća ovog rada usmjerena je na istraživanje zahtjeva europskog zakonodavca u pogledu planiranog stupnja usklađivanja putem pravnog okvira Solventnost II te njegove implikacije na osiguravajuća društva. Rezultati će se razjasniti s pomoću konkretnih područja koja zajedno čine pravni okvir Solventnost II.


Ključne riječi


pravo osiguranja, Lamfalussyjev postupak, Europska unija, pravni instrumenti i metodologija usklađivanja, Direktiva 2009/138/EC - Solventnost II

Puni tekst:

PDF