Hipoteka na brodu u hrvatskom i poredbenom pravu

Jurica Kvartuč

Sažetak


Osobitost hipoteke na brodu u hrvatskom pravu u odnosu na kontinentalno pravno uređenje tog instituta ogleda se u stadiju namirenja hipotekom osigurane tražbine jer se vjerovniku daje ovlaštenje da svoju tražbinu namiri ne samo iz prodajne cijene broda ostvarene sudskom prodajom nego i izvansudskom prodajom, odnosno uzimanjem broda u posjed i njegovim iskorištavanjem. U tom smislu hrvatsko je pravo pronašlo uzor u anglosaksonskom uređenju instituta mortgage te je iskoračilo iz okvira uvriježenog uređenja instituta hipoteke unutar zemalja kontinentalnog pravnog kruga. Tako se u prvom dijelu rada analizira materijalno pravno uređenje instituta hipoteke na pomorskom brodu u hrvatskom pravu, pri čemu se naglasak stavlja na stadij namirenja hipotekom osigurane tražbine, te se uspoređuje uređenje tog instituta s odabranim poredbenopravnim sustavima, uz kritički osvrt na određena zakonska rješenja. U drugom dijelu rada analizira se materijalnopravno uređenje instituta hipoteke na brodu unutarnje plovidbe u hrvatskom pravu te se upućuje na njegovu složenost i nedorečenost i na potrebu da se revidiraju sadašnja zakonodavna rješenja.


Ključne riječi


hipoteka na pomorskom brodu; mortgage; sudska prodaja broda; izvansudska prodaja broda; posjed i iskorištavanje broda; hipoteka na brodu unutarnje plovidbe.

Puni tekst:

PDF