Grad Dubrovnik kao jedinica lokalne samouprave

Iva Lopižić

Sažetak


U radu su na temelju prikaza upravnog sustava Grada Dubrovnika obrađeni temeljni instituti hrvatskog sustava lokalne samouprave. Studijom slučaja Grada Dubrovnika obrađeni su povijesni razvoj upravljanja u Dubrovniku od osamostaljenja Republike Hrvatske nadalje, osnovne prirodne, gospodarske i društvene značajke te lokalne jedinice, njezine osnovne političke institucije (gradsko vijeće, gradonačelnik i njegovi zamjenici) i upravne organizacije (upravna tijela, lokalne javne ustanove i javna poduzeća), oblici i prakse uključivanja građana u lokalno upravljanje te financijsko stanje jedinice. Uz upozoravanje na određene sistemske probleme hrvatske lokalne samouprave, u radu su posebno istaknute specifičnosti upravljanja u Gradu Dubrovniku i prostori za njegovo unapređenje


Ključne riječi


Grad Dubrovnik; lokalna samouprava; lokalne političke institucije; lokalni izbori; lokalna demokracija; lokalne financije

Puni tekst:

PDF