Kazalo naslova


 
Broj časopisa Naslov
 
Svezak 5, Br. 1 (2016) Pravna priroda i dospjelost obveze osiguratelja na isplatu naknade za štetu u obveznom osiguranju od automobilske odgovornosti Sažetak   PDF
Iva Atlija
 
Svezak 6, Br. 1 (2017) Prikaz konferencije "Annual Conference on EU Criminal Justice 2016", ERA, Trier, 20. - 21. listopada 2016. godine Sažetak   PDF
Ante Novokmet, Maja Munivrana Vajda
 
Svezak 3, Br. 2 (2014) Prikaz ljetne škole europskog kaznenog prava "The European area of criminal justice" Sažetak   PDF
Marina Gutschy
 
Svezak 5, Br. 2 (2016) Prikaz ljetne škole europskog privatnog prava Sažetak   PDF
Jan Torjanac
 
Svezak 3, Br. 3 (2014) Priznavanje pravne i stranačke sposobnosti ortaštvu Sažetak   PDF
Antun Bilić
 
Svezak 2, Br. 1 (2013) Rad na pravnim reformama u studentskim klinikama. Iskustvo Juss-Bussa Sažetak   PDF
Jon T. Johnsen
 
Svezak 4, Br. 3 (2015) Ratni brod u pozitivnom međunarodnom pravu Sažetak   PDF
Ratimir Prpić
 
Svezak 2, Br. 1 (2013) Ravnopravna službena uporaba jezika i pisma nacionalnih manjina: Izvori domaćeg i međunarodnog prava Sažetak   PDF
Antonija Petričušić
 
Svezak 5, Br. 3 (2016) Reakcija na članak dr.sc. Ivane Radačić (str. 251-270) Regulacija pobačaja - praksa Europske komisije za ljudska prava i Europskog suda za ljudska prava u svjetlu globalnih standarda Sažetak   PDF
Dubravka Hrabar
 
Svezak 5, Br. 3 (2016) Regulacija pobačaja - praksa Europske komisije za ljudska prava i Europskog suda za ljudska prava u svjetlu globalnih standarda Sažetak   PDF
Ivana Radačić
 
Svezak 5, Br. 2 (2016) Revolucija koje nema: Izravno sudjelovanje građana u odlučivanju o "europskim pitanjima" Sažetak   PDF
Matija Miloš
 
Svezak 2, Br. 2 (2013) Rješavanje sukoba između privatnog i javnog interesa - što nam donosi novi Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade? Sažetak   PDF
Frane Staničić
 
Svezak 3, Br. 2 (2014) Rokovi ispunjenja novčanih obveza prema Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi Sažetak   PDF
Tea Hasić
 
Svezak 1, Br. 1 (2012) Savjetovanje: Novine u pravnom uređenju nekretnina, s posebnim osvrtom na građevinsko, turističko i poljoprivredno zemljište, na pomorsko i vodno dobro te javne ceste Sažetak   PDF
Ivana Kanceljak
 
Svezak 3, Br. 2 (2014) Sportski ugovori maloljetnika Sažetak   PDF
Marko Hrabar
 
Svezak 4, Br. 2 (2015) Tehnički pregledi vozila iz perspektive pravila o tržišnom natjecanju Sažetak   PDF   PDF
Igor Bošković
 
Svezak 4, Br. 2 (2015) Temeljne odrednice kriminalističkih postupanja u vezi sa sadržajem spolnog iskorištavanja djece na računalnom sustavu ili mreži u Republici Hrvatskoj Sažetak   PDF
Ivica Kokot
 
Svezak 2, Br. 2 (2013) Trendovi i pokretači u poreznoj politici Sažetak   PDF
Nevia Čičin Šain
 
Svezak 1, Br. 1 (2012) Tumačenje Zakona o ništetnosti određenih pravnih akata pravosudnih tijela bivše JNA, bivše SFRJ i Republike Srbije Sažetak   PDF
Zlata Đurđević
 
Svezak 5, Br. 3 (2016) Ugovor o stabilnosti, usklađivanju i upravljanju u ekonomskoj i monetarnoj uniji Sažetak   PDF
Luka Grubišić
 
Svezak 4, Br. 2 (2015) Upravni kapacitet hrvatskih ministarstava: između profesionalizacije i politizacije Sažetak   PDF
Teo Giljević
 
Svezak 5, Br. 1 (2016) Upravno područje unutarnjih poslova u Republici Hrvatskoj Sažetak   PDF
Dalibor Franulović
 
Svezak 5, Br. 2 (2016) Ustavne granice delegacije normativnih ovlasti neovisnim upravnim tijelima Sažetak   PDF
Josip Vučković
 
Svezak 1, Br. 1 (2012) Uvodna riječ Sažetak   PDF
Zlata Đurđević
 
Svezak 2, Br. 1 (2013) Uvodna riječ Sažetak   PDF
Zlata Đurđević
 
51 - 75 od 87 stavke/a << < 1 2 3 4 > >>