Kazalo naslova


 
Broj časopisa Naslov
 
Svezak 7, Br. 1 (2018) Odnos Suda Europske unije prema međunarodnom pravu s posebnim osvrtom na Povelju Ujedinjenih naroda i rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u kontekstu predmeta Kadi Sažetak   PDF
Stjepan Novak
 
Svezak 3, Br. 3 (2014) Okrugli stol 'Unapređenje obrazovanja za javnu upravu: problemi, pretpostavke i perspektive' Sažetak   PDF
Iva Lopižić
 
Svezak 5, Br. 3 (2016) Opće uređenje stranačkog izbora mjerodavnog prava prema Uredbi (EZ) 593/2008 o pravu mjerodavnom za ugovorne obveze ("Rim I") Sažetak   PDF
Davor Babić
 
Svezak 7, Br. 1 (2018) Oporezivanje robota: Utjecaj automatizacije na radna mjesta i održivost postojećeg fiskalnog sustava Sažetak   PDF
Ana Čulo
 
Svezak 3, Br. 2 (2014) Osiguranje neovisnosti pravosuđa kroz institut imenovanja sudaca Sažetak   PDF
Katarina Knol Radoja
 
Svezak 6, Br. 1 (2017) Osvrt na Talinski priručnik o međunarodnom pravu primjenjivom na kibernetičko ratovanje Sažetak   PDF
Ratimir Prpić
 
Svezak 3, Br. 3 (2014) Ovrha na vozilima Sažetak   PDF
Igor Bošković
 
Svezak 2, Br. 1 (2013) Ovrha radi ostvarivanja susreta i druženja roditelja s djecom Sažetak   PDF
Antun Žagar
 
Svezak 3, Br. 1 (2014) Poredbenopravni prikaz načela savjesnosti i poštenja Sažetak   PDF
Jadranka Osrečak
 
Svezak 4, Br. 1 (2015) Pravedni rat – osvrt na staru doktrinu u suvremeno doba i slučaj ruske intervencije u Ukrajini 2014. godine Sažetak   PDF
Sabina Đipalo
 
Svezak 5, Br. 1 (2016) Pravna priroda i dospjelost obveze osiguratelja na isplatu naknade za štetu u obveznom osiguranju od automobilske odgovornosti Sažetak   PDF
Iva Atlija
 
Svezak 6, Br. 1 (2017) Prikaz konferencije "Annual Conference on EU Criminal Justice 2016", ERA, Trier, 20. - 21. listopada 2016. godine Sažetak   PDF
Ante Novokmet, Maja Munivrana Vajda
 
Svezak 3, Br. 2 (2014) Prikaz ljetne škole europskog kaznenog prava "The European area of criminal justice" Sažetak   PDF
Marina Gutschy
 
Svezak 5, Br. 2 (2016) Prikaz ljetne škole europskog privatnog prava Sažetak   PDF
Jan Torjanac
 
Svezak 6, Br. 2 (2017) Prikaz seminara "Improving Detention Conditions at EU Level, Best Practice, Legislation and the Follow-Up to the European Commission’s Green Paper", ERA, Trier, 1. – 2. lipnja 2017. godine Sažetak   PDF
Marija Pleić
 
Svezak 3, Br. 3 (2014) Priznavanje pravne i stranačke sposobnosti ortaštvu Sažetak   PDF
Antun Bilić
 
Svezak 2, Br. 1 (2013) Rad na pravnim reformama u studentskim klinikama. Iskustvo Juss-Bussa Sažetak   PDF
Jon T. Johnsen
 
Svezak 4, Br. 3 (2015) Ratni brod u pozitivnom međunarodnom pravu Sažetak   PDF
Ratimir Prpić
 
Svezak 2, Br. 1 (2013) Ravnopravna službena uporaba jezika i pisma nacionalnih manjina: Izvori domaćeg i međunarodnog prava Sažetak   PDF
Antonija Petričušić
 
Svezak 6, Br. 2 (2017) Razvoj Europolovih istražnih ovlasti Sažetak   PDF
Željko Karas
 
Svezak 5, Br. 3 (2016) Reakcija na članak dr.sc. Ivane Radačić (str. 251-270) Regulacija pobačaja - praksa Europske komisije za ljudska prava i Europskog suda za ljudska prava u svjetlu globalnih standarda Sažetak   PDF
Dubravka Hrabar
 
Svezak 5, Br. 3 (2016) Regulacija pobačaja - praksa Europske komisije za ljudska prava i Europskog suda za ljudska prava u svjetlu globalnih standarda Sažetak   PDF
Ivana Radačić
 
Svezak 5, Br. 2 (2016) Revolucija koje nema: Izravno sudjelovanje građana u odlučivanju o "europskim pitanjima" Sažetak   PDF
Matija Miloš
 
Svezak 2, Br. 2 (2013) Rješavanje sukoba između privatnog i javnog interesa - što nam donosi novi Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade? Sažetak   PDF
Frane Staničić
 
Svezak 3, Br. 2 (2014) Rokovi ispunjenja novčanih obveza prema Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi Sažetak   PDF
Tea Hasić
 
51 - 75 od 103 stavke/a << < 1 2 3 4 5 > >>