Kvotno zapošljavanje osoba s invaliditetom u hrvatskoj javnoj upravi: osvrt i preporuke za unapređenje stanja

Tijana Vukojičić Tomić, Irena Palaić

Sažetak


U ovom radu razmatra se uloga i učinci kvota u zapošljavanju osoba s invaliditetom u javnoj upravi. Kvotni sustav zapošljavanja uveden je u mnogim europskim zemljama, a temeljni mu je cilj povećati zapošljavanje osoba s invaliditetom koje imaju otežan pristup radu i zapošljavanju i općenito su podzastupljene na tržištu rada. U Hrvatskoj su kvote za javni sektor u primjeni već dvadeset godina. Kako bi se  ocijenila uspješnost te, ali i drugih mjera integracije, u radu se najprije iznosi pregled relevantnog međunarodnog i hrvatskog zakonodavstva. Središnji dio rada koncentrira se na rezultate kvotnog zapošljavanja u hrvatskoj javnoj upravi i odabrana komparativna iskustva. Na temelju toga se izvode zaključci i donose preporuke za unapređenje stanja s obzirom na nezadovoljavajuće učinke takvog oblika zapošljavanja.


Puni tekst:

PDF