Multidisciplinarna trgovačka društva odvjetnika i pripadnika drugih slobodnih profesija – komparativna analiza Francuske, Ujedinjenog Kraljevstva, Španjolske, Njemačke i Italije

Mirna Vlahović

Sažetak


U uvodnom dijelu rada ukratko se izlažu argumenti u prilog i protiv multidisciplinarnih društava pripadnika slobodnih profesija kao i stajalište Europske unije. Zatim se pristupa analizi pravnog uređenja multidisciplinarnih društava u sljedećim državama Europske unije: Francuskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Španjolskoj, Njemačkoj i Italiji, koje su provele reforme tih društava, kako bi se uočile sličnosti i razlike. Osim istraživanja pravnog uređenja multidisciplinarnih društava odvjetnika i pripadnika drugih slobodnih profesija, analizirani su i statistički podaci o broju tih društava i udjelu u ukupnom broju društava u kojima su članovi odvjetnici. Nakon izlaganja pravnog uređenja i statističkih podataka u navedenim državama, odabrano je šest pokazatelja (ne)liberalnog uređenja multidisciplinarnih društava. Kroz prizmu tih pokazatelja analizirano je pravno uređenje odvjetničkih društava u Hrvatskoj te prostor za reforme.


Ključne riječi


multidisciplinarna društva; odvjetnici; slobodne profesije; interprofesionalna suradnja; uređenje pravno-ustrojbenih oblika

Puni tekst:

PDF