LICE I NALIČJE PRAVNIH POSLJEDICA OSUDE U HRVATSKOJ

Marta Dragičević Prtenjača

Sažetak 

U radu se bavi (kolateralnim) pravnim posljedicama osude koje često mogu imati, a nerijetko i imaju vrlo veliku ulogu u postkaznenom životu osuđenika nakon što se nad njim izvrši kazna, a posebno ako je počinitelj kaznenog djela izdržavao kaznu zatvora. Inače se pravne posljedice osude u literaturi dijele na izravne i neizravne ili kolateralne. S tim u vezi posebna će se pozornost obratiti uvjetima za propisivanje tih neizravnih ili kolateralnih posljedica, njihovu primjenu, nastupanje i trajanje. Uvjeti za nastupanje (kolateralnih) pravnih posljedica osude su inicijalno regulirani čl. 30. Ustava, kojim je propisano da one mogu nastupiti samo ako su počinjenja teška i osobito nečasna kaznena djela. Zakon o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji (ZOPKER) dalje razrađuje uvjete propisivanja (kolateralnih) pravnih posljedica osude. Ti uvjeti su naizgled širi od ustavnog uređenja pa se danas tumači da se pravne posljedice osude mogu propisati i mimo uvjeta koji su propisani ustavnom odredbom (čl. 30. Ustava). Zbog takvog shvaćanja sporedno zakonodavstvo kojim se danas propisuju tzv. posebni uvjeti predviđa mogućnost nastupanja pravnih posljedica i za blaža kaznena djela, za koja je primjerice izrečena djelomična uvjetna osude (čl. 137. st. 1. al. 4. Zakona o državnim službenicima). U radu se takvo shvaćanje koje je posljedično rezultiralo i trenutnom regulacijom kritizira. Stoga tumačenje ZOPKER-a kao posebnog propisa neovisnog od Ustavne odredbe čija je on ustvari razrada, ne bi smjelo biti pravno prihvatljivo. S tim u vezi u radu se rubno dotiče i pitanje načela razmjernosti između počinjenog djela i izrečene kazne te pravnih posljedica osude koje iz toga mogu proizaći. Također, posebna pozornost se pridaje uvjetima za nastupanje, tj. propisivanje (kolateralnih) pravnih posljedica osude, kako onih općih koji su trenutno regulirani ZOPKER-om, tako i posebnih koji su prepušteni sporednom zakonodavstvu te njihovoj pravnoj prirodi, a time i pravnoj prirodi pravnih posljedica osude.


 


Ključne riječi


pravne posljedice osude, čl. 30. Ustava, Zakon o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji, pravna priroda pravnih posljedica osude, uvjeti pravnih posljedica osude

Puni tekst:

PDF