Novac i politika: pravna regulacija financiranja političkih stranaka i izbornih kampanja u komparativnoj perspektivi

Robert Podolnjak

Sažetak


U predmetnom radu naglašava se važnost financiranja političkih stranaka i izbornih kampanja sa stajališta postizanja pravičnih i poštenih izbora, iako se u ustavnopravnom pogledu tom pitanju posvećuje znatno manje pažnje, nego ostalim pitanjima uređenja izbornog zakonodavstva. Iznimno je stoga važno proučiti različite režime političkog financiranja u suvremenim demokratskim državama, njihove dobre i loše strane, modele reguliranja otvorenog i transparentnog financiranja stranaka i kandidata, te standarde političkog financiranja u pojedinim relevantnim međunarodnim dokumentima.

Zaključak je autora da svi postojeći modeli stranačkog financiranja imaju slabosti i u pravilu teško je naći uravnoteženi model privatnog i javnog financiranja stranaka. Dominacija javnog financiranja stranaka u Europi čini ih sve ovisnijim o državnom financiranju i sve manje povezanim s biračkom bazom. Stranke pritom, kao ključni akteri u parlamentu, samostalno uređuju pitanja svog vlastitog financiranja i trošenja tog novca ne vodeći se često javnim interesom. Tamo gdje dominira privatno financiranje ili kombinacija privatnog i javnog (kao kod sustava poreznih olakšica) evidentno je da najbogatiji u društvu financiraju stranke, a što posljedično može doprinijeti ovisnosti stranaka i kandidata i njihovoj mogućoj ili stvarnoj izloženosti posebnim interesima.


Puni tekst:

PDF