MEĐUNARODNO PRAVO I IZAZOVI ODRŽIVOG RAZVOJA: KLIMATSKE PROMJENE, DRŽAVE KOJE TONU I MIGRACIJE

Zrinka Salaj

Sažetak


Cilj ovog rada je dati prikaz međunarodnopravnog položaja malih otočnih država koje su posebno osjetljive na negativne utjecaje klimatskih promjena i to na način da im zbog podizanja razine mora prijeti potpuni nestanak. U radu se posebno obrađuju pitanja međunarodnopravnog položaja država kojima prijeti gubitak teritorija te državljana predmetnih država i njihovog međunarodnopravnog položaja s posebnim osvrtom na koncept ekoloških izbjeglica. U radu se potom kratko razmatraju i najvažnije odredbe Pariškog sporazuma kao okvira djelovanja međunarodne zajednice u borbi protiv negativnih posljedica klimatskih promjena. Rad također ilustrira međunarodnopravne mogućnosti djelovanja međunarodne zajednice u pravcu osiguravanja kontinuiteta međunarodnopravnog subjektiviteta država kojima prijeti potapanje državnog područja.


Ključne riječi


Klimatske promjene, države koje tonu, ekološke izbjeglice, Pariški sporazum

Puni tekst:

PDF