KRITERIJI VREDNOVANJA PRAVA U UDŽBENIKU D. HRABAR ET AL., OBITELJSKO PRAVO, NARODNE NOVINE, ZAGREB, 2021.

Marko Ćušić

Sažetak


U radu se raspravlja o upotrebi kriterija vrednovanja pozitivnopravnog uređenja obiteljskih odnosa u udžbeniku D. Hrabar et al., Obiteljsko pravo, Narodne novine, Zagreb, 2021. Prvi dio rada opisuje istraživački problem, navode se ciljevi istraživanja, detaljno se opisuje korištena metoda kvalitativne analize sadržaja i razrađuju teme, kategorije i potkategorije. U drugome se dijelu utvrđuje koji kriteriji vrednovanja su korišteni u udžbeniku, koja je učestalost njihovog korištenja te jesu li izričito određeni u predmetnom udžbeniku. Zatim, utvrđuje se koji je omjer korištenih pravnih i izvanpravnih kriterija te u kojem omjeru ocjenu (vrednovanje) prava slijedi preporučivanje boljeg prava. U zaključku se raspravlja o rezultatima istraživanja te o važnosti provedenog istraživanja na području metodologije pravne znanosti. Rezultati istraživanja pokazuju da se za ocjenu pozitivnopravnog uređenja obiteljskih odnosa u udžbeniku koristi devet pravnih i deset izvanpravnih kriterija vrednovanja. Istraživanje je utvrdilo da se prevladavajuće koriste pravni kriteriji vrednovanja. Nadalje, istraživanje je utvrdilo da su pravni kriteriji najčešće prešutno primijenjeni u udžbeniku, dok su izvanpravni kriteriji najčešće izričito korišteni. Konačno, istraživanje je pokazalo da preporučivanje boljeg prava u manjoj mjeri slijedi vrednovanje (ocjenu) prava.


Ključne riječi


metodologija pravne znanosti; vrednujući cilj pravnoznanstvenog istraživanja; kriteriji vrednovanja; operacionalizacija; preporučivanje boljeg prava

Puni tekst:

PDF