OBIJESNA VOŽNJA- SPORNA OBILJEŽJA I DRUGA OTVORENA PITANJA

Marta Dragičević Prtenjača, Matija Brkić

Sažetak


U radu će se razmatrati neke nedoumice koje su se javile primjenom kaznenog djela obijesne vožnje u cestovnom prometu. Posebna pozornost će se obratiti pravnoj prirodi i značenju pojma 'obijesti' te terminu 'teška kršenja' koji se nalaze u zakonskom opisu tog kaznenog djela. Zatim će se razmatrati oblici krivnje s kojim se djelo može počiniti, te će se usporediti hrvatsko rješenje sa slovenskim i njemačkim rješenjima u vezi modaliteta počinjenja predmetnog kaznenog djela. Posebno je pravno zanimljiva situacija kada se obijesnom vožnjom izazovu tjelesne ozljede u kojem slučaju se otvara pitanje dolazi li do pravne praznine? U vezi sa svim navedenim predlažu se određena rješenja de lege ferenda, osobito u pogledu načina uređenja modaliteta počinjenja kaznenog djela obijesne vožnje i  posljedica do kojih može doći takvom vožnjom.  


Ključne riječi


obijesna vožnja, obijest, ugrožavanje, sigurnost u prometu, cestovni promet

Puni tekst:

PDF