Osvrt na Talinski priručnik o međunarodnom pravu primjenjivom na kibernetičko ratovanje

Ratimir Prpić

Sažetak


U ovome članku autor daje osvrt na osnovne postavke Tallinnskog priručnika o međunarodnom pravu primjenjivom na kibernetičko ratovanje. Prvi dio bavi se njegovim donošenjem, strukturom, pravnim obuhvatom te zabranom uporabe sile i pravom na samoobranu. Zatim se prikazuju temeljne odlike usvojenih pravila i pratećih komentara. U nastavku autor govori o autoritetu i općem značaju tog Priručnika. U završnom dijelu iznosi se ocjena njegove trenutačne uspješnosti te se ukratko sažimaju najvažnije spoznaje i činjenice prethodno iznesene u odgovarajućim analitičkim poglavljima članka.


Ključne riječi


kibernetičko ratovanje; lex lata; međunarodni priručnik; uporaba sile

Puni tekst:

PDF