Engleska puritanska revolucija u XVII. st. kao odgovor na samovolju kralja i Protektorat kao most od monarhije ka monarhiji

Zrinka Erent-Sunko, Vladimir Radulić

Sažetak


Ovaj rad izborom događaja i novim sagledavanjem društvenih odnosa vezanih za Puritansku revoluciju i Protektorat u Engleskoj nastoji s pravnog aspekta dati sliku jednoga kraćeg, ali važnog razdoblja engleskoga državnopravnog razvoja. Pri tome, prepostavljajući poznavanje ranijega državnog razvoja, naglašava povezanost Puritanske revolucije i događaja koji su joj neposredno prethodili s engleskim srednjovjekovnim borbama velikaša za Veliku povelju sloboda iz 1215. godine. Rad ujedno nastoji istaknuti važnost revolucionarnih iskustava i kratkotrajnog uređenja koje je prekinulo monarhiju za razvoj engleskoga svjetskog imperija u XIX. stoljeću. Uz to, pobliže se prikazuje djelovanje mnogih važnih osoba koje su sudjelovale u revolucionarnim događajima i koje su pokušale djelovati protiv parlamenta ili iz njega, a osobito Jamesa I. Stuarta, oca smaknutog kralja, i Johna Pyma, tvorca moći Donjeg doma parlamenta, te glavnih protagonista revolucionarnih događaja kralja Charlesa I. Stuarta i Olivera Cromwella, zapovjednika New Model Army . Ideološke podjele u vojsci (glavne struje bili su prezbiterijanci i independenti) snažno su utjecale na ondašnje događaje i prijetile su da će se odraziti i na organizaciju države. Prikaz izmjene kraljevine u republiku, koja nije dugo trajala, ali je nesporno stvorila pukotinu u društvenom uređenju po kojem je Engleska svima poznata, te dokumenti koji se spominju, a od kojih ističemo Peticiju prava i Sredstvo upravljanja, imaju neprijepornu važnost za prikaz engleskoga pravnog poretka te suvremene engleske zbilje.

Ključne riječi


Puritanska revolucija, parlament, Peticija prava, Sredstvo upravljanja, puritanci, independenti, Oliver Cromwell, Republika

Puni tekst:

PDF