Anticipirano odlučivanje pacijenata

Dijana Hrstić

Sažetak


Anticipirano odlučivanje jest jedan od načina na koji se osobama omogućuje unaprijed odlučivati o različitim aspektima života za slučaj njihove buduće nesposobnosti da takve odluke donose samostalno. U radu se razmatra praksa pojedinih europskih država i instrumenti zaštite koji su prihvaćeni od strane Vijeća Europe u području anticipiranog odlučivanja te se nastoje prikazati različiti oblici i rješenja glede pretpostavaka valjanosti navedenog raspolaganja pacijenata kako bi se upozorilo na potrebu sveobuhvatne regulacije navedene materije u Republici Hrvatskoj.


Ključne riječi


Anticipirano odlučivanje; anticipirane naredbe; autonomija pacijenta; oporuke s učincima za života; anticipirane punomoći

Puni tekst:

PDF