Analiza prakse porotnog suda u Rovinju 1874.-1918.

Dunja Pastović

Sažetak


Cilj je rada rekonstrukcija i analiza sudske prakse porotnog suđenja u Istri u razdoblju od 1874. do 1918. U njemu se nastoji upozoriti na osobitosti primjene instituta porote u Istri s obzirom na društvene, kulturne, ekonomske i političke okolnosti uvjetovane ponajprije njezinom heterogenom etničkom strukturom. Sastavni dio rada predstavlja i analiza nekih od najzanimljivijih sačuvanih podataka o predmetima raspravljanima pred porotom u Rovinju. Temeljem analize sudske prakse ustanovljeno je kako je cijelo ovo razdoblje primjene instituta porote u Istri obilježila politička i ekonomska dominacija talijanskog elementa, koja se odrazila i na nacionalnu strukturu istarske porote. Nacionalna struktura porote izravno se odražavala na njezinu jezičnu strukturu: osnovni problem sastava porote bilo je nepoznavanje hrvatskog jezika, koji je bio jezik većine stanovništva, a time i većine optuženika. To je dovelo do apsurdne situacije da su se porotne rasprave redovito vodile uz posredovanje tumača, čime su se dovodila u pitanje načela usmenosti i neposrednosti glavne rasprave.


Ključne riječi


Istra; porotni sud u Rovinju; sudska praksa; 1874.-1918.

Puni tekst:

PDF