Drugačiji modeli prikupljanja poreza u elektroničkoj trgovini

Ivana Bezjak

Sažetak


Autorica u radu prikazuje sadašnje modele oporezivanja prekograničnih transakcija pri elektroničkoj trgovini, tj. prikupljanja neizravnih poreza, sa stajališta Europske Unije i Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj te model koji se primjenjuje u Republici Hrvatskoj. S obzirom na razvoj elektroničke trgovine i nestanak klasičnih posrednika kao prikupljača poreza, istraženi su i ostali prijedlozi – drugačiji modeli koji bi mogli olakšati prikupljanje poreza za države te mogućnosti njihove primjene u praksi. Prihvatljivost pojedinih modela ovisi i o tome koliko su države spremne međusobno surađivati i dogovarati se o poreznim politikama te o tehnološkim rješenjima koja mogu pripomoći u prikupljanju poreza novim posrednicima, kao što su financijske institucije i pružatelji usluga pristupa internetu. Općenito se smatra da novi porezi, kao što su porez na bit, na financijske transakcije ili telekomunikacijske usluge, nisu prikladni za oporezivanje prometa koji teče virtualnim mrežama. Bez obzira na to o kojem je modelu prikupljanja poreza riječ, mora biti utemeljen na osnovnom načelu oporezivanja potrošnje prema odredištu, tj. mjestu potrošnje.

Ključne riječi


elektronička trgovina, neizravni porezi, modeli prikupljanja poreza, posrednici kao prikupljači poreza, tehnološka rješenja za prikupljanje poreza, porez na bit

Puni tekst:

PDF