Detalji o autoru

Burić, Zoran

  • Svezak 5, Br. 1 (2016) - Prikazi
    Međunarodna konferencija "Jačanje prekogranične suradnje tijela kaznenog progona s ciljem smanjenja ponude opojnih droga"
    Sažetak  PDF
  • Svezak 10, Br. 2 (2021) - Komentari sudske i zakonodavne prakse
    Postojanje pravnog sredstva protiv europskog istražnog naloga kao pretpostavka za njegovo izdavanje
    Sažetak  PDF