Detalji o autoru

Žganec-Brajša, Leon, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska