Detalji o autoru

Bilić, Antun, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska