PROBLEMATIKA PATVORENJA TE GARANCIJE O SVOJSTVIMA I KAKVOĆI PROIZVODA U RIMSKOM KLASIČNOM PRAVU

Ivan Milotić, Dorotea Tuškan

Sažetak


Patvorenje proizvoda imalo je odgovarajući odjek u rimskim nepravnim i pravnim izvorima premda ta protupravna i nepoštena pojava nikada nije bila označena zasebnim nazivom. U rimskoj državi postojale su uvriježene predodžbe o razlikovnosti, podrijetlu, svojstvima i kakvoći proizvoda koje je pravni poredak s vremenom počeo štititi, tj. pružao je zaštitu kupcu koji bi, nesvjesno i uslijed stvaranja privida od strane prodavatelja o svojstvima stvari, pribavio patvoreni proizvod. U ovome članku analiziraju se takvi slučajevi kao i njihova pravna kvalifikacija koja u najvećoj mjeri potječe iz raščlambi klasičnih pravnika. Autori ustvrđuju da su se patvorenje te garancije o svojstvima i kakvoći u rimskom pravu razmatrali u kontekstu postojećih instituta ponajviše povezanih s ugovorom o kupoprodaji kojima se pružala zaštita kupcu stvari s nekim nedostatkom (shvaćenim u najširemu mogućemu smislu). U članku se posebna pažnja posvećuje različitim pravnim sredstvima zaštite i tome kako su se ona in casu concreto mogla primijeniti na kupca patvorena proizvoda.

Ključne riječi


patvorenje, proizvod, klasično rimsko pravo, kupac, pravna zaštita

Puni tekst:

PDF