EUROPSKO PRAVO POTROŠAČA PRIKAZ GODIŠNJE KONFERENCIJE EUROPSKE AKADEMIJE 2017. U TRIERU

Jan Torjanac

Sažetak


U radu je prikazana struktura i sadržaj Godišnje konferencije o europskom pravu potrošača u organizaciji Akademije za europsko pravo 12. i 13. listopada 2017. u Trieru.  

Konferencija se bavi europskim pravom potrošača te se uz komparativne prikaze pravnih poredaka određenih država članica Europske unije (dalje: EU) koncentrira na razvoj ovog pravnog područja unutar institucija EU, poglavito sekundarnog zakonodavstva i inicijativa Europske komisije. Konferencija se sastojala od deset predavanja na engleskom i njemačkom jeziku uz simultano prevođenje.  

Autor je prikaz strukturirao sukladno tematskoj podjeli pravnih područja koja su bila sadržaj izlaganja predavača: 1. Ažurni pregled prava potrošača (consumer law update), 2. Kolektivna zaštita u EU (collective redress in the EU), 3. Potrošačke financijske usluge (consumer financial services), 4. Pravo putovanja (travel law) i 5. Zaštita podataka (data protection).

Umjesto zaključka povučene su paralele s razvojem hrvatskom potrošačkog prava te je istaknut utjecaj europskog potrošačkog prava kroz teme konferencije na hrvatski pravni okvir.


Ključne riječi


ažurni pregled prava potrošača; kolektivna zaštita; potrošačke financijske usluge; pravo putovanja; zaštita podataka

Puni tekst:

PDF