Svrhovitost privremenih mjera u trgovačkim sporovima

Ivana Mandić, Vedrana Švedl Blažeka

Sažetak


Autorice se u članku bave privremenim mjerama osiguranja u trgovačkim sporovima. Pozornost će prije svega biti posvećena povezanosti (ne)učestalog  izdavanja privremenih mjera od strane trgovačkih sudova sa postojećim zakonskim uređenjem privremenih mjera, te sudskom praksom. Dakle, cilj ovog rada je ispitati ostvaruje li se postojećim zakonskim uređenjem privremenih mjera iz čl. 341., 344. i 346. Ovršnog zakona[1] (u daljnjem tekstu: OZ), svrha privremenih mjera osiguranja, te koja je uloga sudske prakse. S ciljem dobivanja odgovora na navedena pitanja autorice su analizirale postojeću sudsku praksu, mišljenja praktičara (sudaca trgovačkog suda i odvjetnika) i druge dostupne podatke.


[1]Ovršni zakon NN 112/12,25/13,93/14


Ključne riječi


mjere osiguranja; privremene mjere; svrha privremenih mjera;privremene mjere-izdavanje; privremene mjere-sudska praksa

Puni tekst:

PDF