Načelo povjerenja u zemljišne knjige u Bosni i Hercegovini

Adis Abdić

Sažetak


Zemljišna knjiga kao evidencija nekretnina i prava na njima ima smisla samo ako svatko može pretpostaviti da je njezin sadržaj potpun i istinit te da će pravni poredak tu pretpostavku na odgovarajući način zaštititi. Tu funkciju zemljišnih knjiga osigurava načelo povjerenja. Iako u BiH ono sve do 2001. godine nije bilo regulirano pozitivnim zakonskim propisima, bilo je u primjeni temeljem pravnih pravila i Općeg građanskog zakonika (OGZ-a). Sudska je praksa ipak prioritet dala načelu da nitko na drugog ne može prenijeti više prava nego što ga sam ima zanemarujući načelo povjerenja. Poslije su doneseni zakoni koji su izrijekom regulirali načelo povjerenja, što je sudska praksa i dalje zanemarivala, pa se tek u novije vrijeme nazire promjena pristupa načelu povjerenja pružanjem zaštite savjesnim trećim osobama u stjecanju prava vlasništva temeljem tog načela, što ima puno opravdanje kad se ima u vidu važnost i uloga zemljišnih knjiga za promet nekretnina, a time i za privredni razvoj.


Ključne riječi


zemljišna knjiga; stjecanje prava vlasništva; načelo povjerenja

Puni tekst:

PDF