Godišnji seminar o borbi protiv korupcije u Europskoj uniji 2015. - zamrzavanje, oduzimanje i povrat imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom

Marina Gutchy

Sažetak


Prikaz seminara

Puni tekst:

PDF