Detalji o autoru

Burić, Zoran, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska

  • Svezak 2, Br. 1 (2013) - Komentari sudske i zakonodavne prakse
    Obveza izvršenja konačnih presuda Europskog suda za ljudska prava - u povodu odluke i rješenja Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III/3304/2011 od 23. siječnja 2013
    Sažetak  PDF