Detalji o autoru

Bonačić, Marin

  • Svezak 10, Br. 2 (2021) - Komentari sudske i zakonodavne prakse
    Državno odvjetništvo kao izdavatelj europskog istražnog naloga nakon presude Suda Europske unije u predmetu C-584/19
    Sažetak  PDF