Detalji o autoru

Zgrabljić Rotar, Dora, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska