Detalji o autoru

Babović, Aida

  • Svezak 12, Br. 1 (2023) - Članci
    Zastupanje osoba s invaliditetom u sudskim postupcima radi lišenja i vraćanja poslovne sposobnosti: je li zastupnički potencijal i učinak pun i (is)korišten?
    Sažetak  PDF