Uvodna riječ

Zlata Đurđević

Sažetak


Poštovano čitateljstvo,

kroz dvije godine autorskog i uredničkog rada stigli smo i do petog broja Zagrebačke pravne revije, koji se, kao i prethodna izdanja, odlikuje aktualnim, kvalitetnim i raznovrsnim radovima naših mlađih znanstvenika i poslijediplomanata. Broj otvaramo radom dr. sc. Antonije Petričušić o izgradnji duha razumijevanja, uvažavanja i tolerancije prema nacionalnim manjinama u Hrvatskoj. Autorica analizira mjere i politike kojima se do sada promicala izgradnja tolerancije između pripadnika nacionalnih manjina i većinskog naroda te navodi smjernice za njihovo poboljšanje. Pri tome metodologijsko-teorijska, dogmatsko-pravna i sociološka komponenta ovaj rad čini zanimljivim i jedinstvenim u odnosu na slične malobrojne tekstove o tom pitanju. Posebna je vrijednost rada u tome što se bavi pravnom i političkom temom koja je društvena potreba prvog reda u Hrvatskoj te što je, osim akademskoj javnosti, namijenjen i široj publici. Aktualnost ovog broja Revije potvrđuje i drugi rad, autorice Katarine Knol Radoje, o osiguranju neovisnosti pravosuđa kroz institut imenovanja sudaca. Iako je imenovanje sudaca jedna od klasičnih tema organizacije pravosudnog sustava u cilju ostvarivanja neovisnosti pravosuđa, zbog kontinuirane reforme institucionalnog i pravnog okvira uvjeta za izbor sudaca kod nas radi se o vrlo aktualnoj temi. Rad obuhvaća analizu zadnjih izmjena Zakona o sudovima, Zakona o državnom sudbenom vijeću kao i odredaba Zakona o Pravosudnoj akademiji te poredbenopravni pregled načina imenovanja sudaca u Švedskoj, Francuskoj, Sloveniji i Hrvatskoj. Posebno je obrađena institucija državne škole za pravosudne djelatnike u Francuskoj i Hrvatskoj. Treći znanstveni rad, autora Marka Hrabara, pod nazivom Sportski ugovori maloljetnika obrađuje jednu od najaktualnih pravnih tema u sportskom pravu. Posebna je vrijednost rada u tome što upozorava na nezadovoljavajuće zakonodavno uređenje obveznopravnog položaja maloljetnika u sportu, koje je stvorilo pravnu nesigurnost čak do mjere česte nevaljanosti odredaba njihovih sportskih ugovora. Osim toga, autor predlaže zakonodavcu rješenja za izmjenu propisa de lege ferenda s ciljem zaštite interesa maloljetnih sportaša. U ovom broju časopisa rubrika komentari zakonodavne i sudske prakse popunjena je radom Tee Hasić o odredbama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi kojima se određuju rokovi ispunjenja novčanih obveza. Autorica ispituje usklađenost odredaba ovog Zakona s relevantnom europskom direktivom u normativnom i poredbenom aspektu te kritizira ograničavanje stranačke autonomije u odnosu na ugovaranje rokova plaćanja kao i vrlo visoke prekršajne sankcije propisane ovim zakonom. Posljednji je prilog u časopisu opsežan i detaljan prikaz autorice Marine Gutschy o programu i sadržaju jedanaeste Ljetne škole europskog kaznenog prava, održane u suorganizaciji Instituta za europske studije sveučilišta Université Libre de Bruxelles i Akademske mreže za kazneno pravo Europske unije (ECLAN) u Bruxellesu u razdoblju od 30. lipnja do 4. srpnja 2014.

 

Naposljetku bih željela zahvaliti izvršnom uredniku Zoranu Buriću i tehničkom uredniku dr. sc. Marku Juriću na savjesnom i kontinuiranom uredničkom radu te prijateljskoj suradnji u pripremi ovog broja, kao i drugim suradnicima časopisa, među kojima su, uz članove uredništva, hrvatski lektor Petar Vuković, engleski lektor Mark Davies i tajnik časopis Kristijan Relković. Marinu Jurekoviću zahvaljujem na savjesnoj izradi UDK brojeva.

Vjerujem da će časopis nastaviti djelovati kao akademska platforma za razmjenu argumenata, mišljenja i stavova o važnim pitanjima pravnog i društvenog poretka te da će potaknuti što veći broj naših čitatelja da se „late pera“ i obogate našu periodiku i pravnu misao svojim prilogom.

 

Glavna urednica

prof. dr. sc. Zlata Đurđević


Puni tekst:

PDF