Ravnopravna službena uporaba jezika i pisma nacionalnih manjina: Izvori domaćeg i međunarodnog prava

Antonija Petričušić

Sažetak


U ovom članku predstavljaju se domaći i međunarodni izvori prava koji jamče ravnopravnu službenu uporabu jezika i pisma nacionalnih manjina. Oni, među ostalim, propisuju pravo na uporabu manjinskog jezika pri obraćanju tijelima vlasti te na isticanje javnih topografskih oznaka na manjinskom jeziku i pismu. Ostvarenje tih prava, doduše, podliježe određenim ograničenjima: potrebno je da je manjina tradicionalno ili u znatnijem broju nastanjena na području, da takav zahtjev odgovara stvarnoj potrebi ili da za njega postoji dostatno zanimanje manjina. Osim toga, i domaći i međunarodni izvori prava manjina upućuju na to da manjinske jezike i pisma u javnom prostoru treba rabiti na način koji neće rezultirati daljnjom podjelom među različitim etničkim zajednicama, nego će pridonositi razvijanju razumijevanja, solidarnosti, snošljivosti i dijaloga među njima.

Ključne riječi


prava manjina; jezik i pismo nacionalnih manjina; ravnopravna službena uporaba jezika i pisma nacionalnih manjina; očuvanje manjinskih kulturnih identiteta

Puni tekst:

PDF