STABILNOST I TRAJNOST USTAVA U REDOVNIM I IZVANREDNIM OKOLNOSTIMA

Đorđe Gardašević, Vedran Zlatić

Sažetak


U ovome radu razmatra se očuvanje ustava, njegova trajnost i stabilnost tijekom vremena i to kako u redovnim tako i u izvanrednim okolnostima. U prvome poglavlju ovoga rada govori se o važnosti očuvanja stabilnosti i trajnosti ustava kao najvišeg pravnog akta u državi. Potreba za očuvanjem ustavne stabilnosti i trajnosti pojavljuje se još od vremena prvih modernih pisanih ustava, a jednaku važnost ima i danas. Međutim, da bi se ustav očuvao u promjenjivoj okolini potrebno je omogućiti njegovu prilagodbu na nove okolnosti. Upravo u drugom i trećem poglavlju obrađuje se pitanje odnosa ustavne promjene i ustavne stabilnosti te trajnosti. Autori pokazuju kako upravo promjene ustava pridonose očuvanju njegove stabilnosti i trajnosti. Naposljetku, posebno je važno razmotriti procese ustavnih modifikacija u okolnostima izvanrednih stanja. Stoga, upravo u četvrtom poglavlju ovoga rada razmatra se na koji način izvanredna stanja utječu na ustavne modifikacije te očuvanje stabilnosti i trajnosti ustava.


Ključne riječi


ustav; ustavne promjene; stabilnost ustava; izvanredna stanja

Puni tekst:

PDF