Razvoj uređenja pojedinačnog ispravnog postupka u hrvatskom zemljišnoknjižnom pravu i izazovi njegove primjene u sudskoj praksi

Barbara Bilić

Sažetak


Pojedinačni ispravni postupak poseban je zemljišnoknjižni postupak kojim se ispravljaju upisi u jednom ili više zemljišnoknjižnih uložaka na prijedlog osobe koja za to ima pravni interes. Izvorno je bio zamišljen kao izniman postupak koji se u hrvatskom pravu trebao zadržati dok se zemljišne knjige u cijelosti ne ažuriraju i usklade. Kako je prepoznat kao brz i jednostavan način usklađivanja knjižnog i izvanknjižnog stanja, tako je i zakonskim izmjenama prijašnjeg Zakona o zemljišnim knjigama uređen detaljnije, ali i slobodnije nego prije. Tako je od iznimnog postao uobičajeni postupak hrvatskog zemljišnoknjižnog prava, a u istom ga smjeru uređuje i novi Zakon o zemljišnim knjigama. Slobodnije uređenje tog postupka otvara pitanja zaštite nositelja prava na nekretnini prije provedenog ispravka, kao i pitanje uređivanja u izvanparničnom postupku materije koja bi trebala biti uređena u parničnom postupku. 


Ključne riječi


pojedinačni ispravni postupak, zemljišne knjige, usklađivanje zemljišnoknjižnog i izvanknjižnog stanja, zaštita nositelja prava na nekretnini, parnični postupak

Puni tekst:

PDF