Ustavna jamstva i gospodarski ustroj Republike Hrvatske (o poduzetničkoj i tržišnoj slobodi i pravu vlasništva)

Lovorka Kušan, Siniša Petrović

Sažetak


Temeljna ustavna jamstva gospodarskog ustroja Republike Hrvatske su pravo vlasništva te podizetnička i tržošna sloboda. Analiza odluka Ustavnog suda koje se bave pitanjem tih ustavnih jamstava pokazuje da Ustavni sud često poseže za člankom 29. Ustava koji jamči pravo na pravično suđenje, a rjeđe se upušta u analizu prigovora koji su izravnije povezani s ustavnim jamstvima vlasništva te podizuetničke i tržišne slobode. Takvo  suštinsko samoograničavanje Ustavnog suda nije poželjno jer time se Ustavni sud propušta upustiti u konkretnije oblike ustavne zaštite. Ustavni bi sud kao nacionalni sud mogao pružiti kvalitetniju i adekvatniju zaštitu tih prava nego li Europski sud za ljudska prava koji se po prirodi stvari ne može baviti specifičnostima domaćeg pravnog sistema. Osim toga, koncentracijom na pravo na pravično suđenje iz članka 29. rađa se percepcija Ustavnog suda kao „suda četvrtog stupnja“. 


Ključne riječi


Ustav Republike Hrvatske, gospodarski ustroj, ustavna jamstva, gospodarska prava, poduzetnička i tržišna sloboda, pravo vlasništva

Puni tekst:

PDF