Razvoj Europolovih istražnih ovlasti

Željko Karas

Sažetak


Autor u radu analizira razvoj Europolovih istražnih ovlasti kroz pravne okvire europskih integracija u kojima se odražavaju kriminalističke mogućnosti potrebne za uspješno istraživanje kaznenih djela, odnosno učinci koje je Europol pokazao u suradnji sa nacionalnim policijama. Povod za razmatranje je postojeće stanje koje je bitno drugačije od namjera o širokim istražnim ovlastima izraženim prigodom utemeljenja Europola.

Rezultati analize pokazuju da promatrajući izvedivost dokaznih radnji i uvjete potrebne za uspješno prikupljanje dokaza o međunarodnom kriminalu, agencija ima ograničene mogućnosti za preuzimanje širih istražnih ovlasti. Europol se uslijed neodređenosti uloge pokušavao usmjeravati na razna područja ali mu je nedostajalo pokazivanje prednosti koje bi kod većine država podupirale gledište o potrebi prijelaza u nadnacionalno istražno tijelo. Iako takvi razvojni čimbenici vezani uz kriminalističke mogućnosti nisu ključni u određivanju pravnog okvira, doprinose nepovoljnim stajalištima u raspravama o istražnim ovlastima.

Ključne riječi


Europol, operativne ovlasti

Puni tekst:

PDF