Detalji o autoru

Hasić, Tea, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković", Hrvatska

  • Svezak 3, Br. 2 (2014) - Komentari sudske i zakonodavne prakse
    Rokovi ispunjenja novčanih obveza prema Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi
    Sažetak  PDF