Detalji o autoru

Grgic, Mladenka, Hrvatska

  • Svezak 2, Br. 2 (2013) - Članci
    Harmonizacija propisa iz područja osiguranja i reosiguranja putem pravnog okvira Solvency II
    Sažetak  PDF
  • Svezak 3, Br. 1 (2014) - Članci
    Zahtjevi europskog zakonodavca glede uspostave ključnih funkcija u sektoru osiguranja s posebnim osvrtom na "funkciju praćenja usklađenosti"
    Sažetak  PDF