Detalji o autoru

Gutchy, Marina, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska

  • Svezak 4, Br. 1 (2015) - Prikazi
    Godišnji seminar o borbi protiv korupcije u Europskoj uniji 2015. - zamrzavanje, oduzimanje i povrat imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom
    Sažetak  PDF