Detalji o autoru

Hrabar, Dubravka

  • Svezak 5, Br. 3 (2016) - Komentari, osvrti i reakcije
    Reakcija na članak dr.sc. Ivane Radačić (str. 251-270) Regulacija pobačaja - praksa Europske komisije za ljudska prava i Europskog suda za ljudska prava u svjetlu globalnih standarda
    Sažetak  PDF